غرفه سازی نمایشگاه قطعات خودرو

شرکت طرح و ایده ملل دیزاین مفتخر به غرفه سازی در نمایشگاه قطعات خودرو است. شرکت الکا موتور جزو تامین کنندگان قطعات خودرو برای شرکت های خودروسازی است. ایده مد نظر آنها نمایش محصول در عین خلوت بودن سازه ها بود. تیم طراحی ما در مدت زمان اندک باقیمانده تا افتتاحیه نمایشگاه طرحی بر اساس این خواسته های مشتری با استفاده از رنگ های سازمانی شرکت را در اسرع وقت آماده کرد که نیازهای مشتری را مرتفع میساخت.در نهایت تیم اجرایی قوی و منظم شرکت طرح و ایده ملل طبق زمان استاندارد معین شده برای غرفه سازی توانست غرفه را تحویل مشتری دهد که رضایتمندی کامل مجموعه الکا موتور را در پی داشت و هم اکنون نیز در غرفه سازی شهرهای مختلف افتخار همکاری با آن مجموعه محترم را داریم.