غرفه سازی نمایشگاهی شرکت امیر کبیر – سالیار

غرفه سازی غرفه سازی نمایشگاهی شرکت امیر کبیر – سالیار در نمایشگاه نفت و گاز تهران 1398
طراحی بسیار ساده و شیک ،دو شرکت معظم امیر کبیر و سالیار ماشین فضای باز ، استفاده از سازه های فلزی اسپیس و چادر جهت محافظت در برابر بارش احتمالی . این مشتریان محترم طرح ساده و مینیمال با رنگای سازمانی و تفکیک شده همراه با فضایی برای نمایشگاه محصول خود در نظر داشتند .
تیم اجرایی شرکت طرح و ایده ملل طبق زمان استاندارد معین شده برای غرفه سازی توانست غرفه را تحویل مشتری دهد که رضایتمندی شرکت امیر کبیر و شرکت سالیار را در پی داشت .