غرفه سازی موزه علم و فناوری در نمایشگاه هفته پژوهش

غرفه سازی موزه علم و فناوری در هفته پژوهش در دی ماه امسال برگزار شد. این مجموعه درخواست یک المان از جدول مندلیف همراه با چهره ی برخی از مشاهیر دنیای علم را داشتند. تیم طراحی ملل توانست با استفاده از فرمهای منحنی و بهره گیری از لوگوی مجموعه در طراحی ، طرحی تشکیل ارائه کند که مورد موافقت آن مجموعه قرار گرفت. رنگهای استفاده شده روی جدول مندلیف مطابق درخواست مشتری عیناً طبق کدهای ارسالی خریداری و در کار استفاده گردید. گالری تصاویر این غرفه را در این صفحه مشاهده کنید. برای دیدن سایر غرفه سازی های طرح و ایده ملل دیزان با ما همراه باشید.