غرفه سازی شرکت پارس حیات در نمایشگاه تجهیزات کشاورزی و آبیاری

غرفه سازی شرکت پارس حیات کویر در راستای برند سازی این مجموعه در سراسر ایران آغاز گردید. طراحی الهام گرفته از خطوط منحنی محصولات، جذابیت دو چندان به این غرفه بخشید و در نمایشگاه ماشین آلات کشاورزی از پر بازدیدترین غرفه ها بود.در طراحی این غرفه ،برآورده شدن کلیه نیازهای مشتری در اولویت قرار داشت و طبق خواسته ی آن مجموعه محترم طرحی خلوت و باز در عین حال گیرا و جذاب برای این غرفه در نظر گرفته شد.هم اکنون نیز افتخار همکاری در ساخت غرفه های این شرکت در کلیه نقاط ایران را داریم و این خود نشانه ای از رضایتمندی کامل مشتری از خدمات ما در زمینه طراحی و ساخت غرفه های نمایشگاهی است.