غرفه سازی در نمایشگاه برق (ماهان الکتریک)

غرفه سازی در نمایشگاه برق (ماهان الکتریک) درآبان ماه سال 97 انجام پذیرفت و آماده ی خوشامدگویی به بازدیدکنندگان بود ، با توجه به بالا نبودن مساحت غرفه برای نشان دادن محصولات و خدمات شان ، در خواست غرفه باز و ساده و شیک را داشتند تا غرفه شان در کنار غرفه های هم جوار با مساحت بالاتر تحت شعاع قرار نگیرد .
وکالای نمایشی شان گروه بندی شد و در طبقات و قفسه هایی به صورت جداگانه چیدمان شد تا بازدیدکنندگان دچار آشفتگی و سردر گمی نشوند .
طراحی غرفه ،ساخت غرفه، غرفه سازی در تهران ،غرفه سازی در شهرستان ،اجرای غرفه و غرفه آرایی ،غرفه نمایشگاهی ،غرفه سازی شرکت طرح و ایده ملل